Familiemediation

Bij Familiemediation kun je  bijvoorbeeld denken aan mediation bij verstoorde familieverhoudingen, partnerproblematiek, erfeniskwesties, opvolging in familiebedrijven en vraagstukken met betrekking tot de zorg voor ouder wordende familieleden. Maar ook aan communicatieproblemen binnen een (samengesteld) gezin. Soms bestaan er al jarenlang conflicten die voor heel veel stress en onrust zorgen. Hierbij is het belangrijk dat men onderling weer in harmonie komt om constructief te kunnen communiceren.

Peppermediator.nl zorgt ervoor dat alle partijen hun verhaal kunnen doen en bevordert dat ieder zich verdiept in de belangen van de andere betrokkenen, met inbegrip van die van je kind/kinderen. Familiemediation helpt zoeken naar oplossingen die voor ieder goed werken. Als jullie samen oplossingen hebben gevonden, dan zet peppermediator.nl deze op papier.

De partijen bij het (dreigende) conflict hakken de knoop door, het is niet de mediator die beslist. Peppermediator.nl richt zich op het herstellen van de communicatie en om samen tot oplossingen te komen. Waarom wachten tot het echt te laat is? Neem contact op!

Familiemediation

Omdat je elkaar het beste gunt

Lees verder