Buren of overheid

Een soms ogenschijnlijk banaal conflict met de buren kan grote frustraties veroorzaken en woongenot ernstig schaden. Een mediator kan begeleiden bij het oplossen van het conflict.

Een mediator zorgt ervoor dat beide partijen in een vertrouwelijke en vrijwillige sfeer gezamenlijk naar een oplossing zoeken. Beide partijen krijgen de mogelijkheid om de standpunten te verwoorden en worden gestimuleerd deze standpunten en belangen van de ander beter te begrijpen. Een geslaagde mediation door peppermediator.nl kan de verstoorde relatie tussen buurtbewoners herstellen.

Soms ben je het niet eens met een besluit dat de overheid heeft genomen. Daardoor ontstaan conflicten met de overheid over bestemmingsplannen, uitvoeren van wet- en regelgeving. Door de inzet van een mediator worden deze conflicten niet via de juridische weg opgelost maar tussen de partijen.  Een mediator is neutraal en beslist niets, maar zorgt ervoor dat de partijen zelf tot een oplossing komen. Communicatie tussen beide partijen wordt bevorderd en de wederzijdse belangen worden zichtbaar gemaakt. Het doel van de inzet van peppermediator.nl is dat beide partijen vanuit deze belangen tot een gezamenlijk gedragen en optimale oplossing komen.

Buren en overheid

Herstel uw woongenot

Lees verder