Familiemediation

Omdat je elkaar het beste gunt

Lees verder
 

Peppermediator

Pit en enthousiasme, straal ik uit als mediator en als mens.

Referenties

Duidelijkheid en overzichtelijkheid, dat is wat ik voor u beteken.

Tarieven

Ook over mijn tarieven communiceer ik duidelijk en helder.

PEPPERMEDIATOR.NL

Mediation is een zeer effectief middel om met behulp van een neutrale, onpartijdige bemiddelaar te komen tot een oplossing  die voor alle partijen acceptabel is. Peppermediator.nl maakt de geschilpunten bespreekbaar en begeleidt de communicatie tussen partijen. Een mediator blijft altijd onafhankelijk van de inhoud van het geschil.

Een veel toegepaste vorm van mediation is bijvoorbeeld bij geschillen rondom arbeidsconflicten, buurt of burenruzies. Ook bij zakelijke conflicten zien we steeds vaker dat een mediator wordt ingehuurd. Logisch, want het is een snellere, effectievere en goedkopere manier om een (dreigend) geschil op te lossen zonder gerechtelijke procedures.

Een mediation start altijd met het ondertekenen van een mediationovereenkomst. Daarin staan de spelregels voor de mediation en de kwestie waarover het gaat.

Tijdens het gehele mediationproces kunnen betrokkenen op ieder willekeurig moment stoppen met de mediation, het is en blijft altijd vrijwillig. Maar alles wat besproken wordt, tijdens de mediation sessies, blijft vertrouwelijk, daar tekenen alle partijen vooraf wel voor. Dat geeft iedereen de vrijheid om creatief te zoeken naar onderling aanvaardbare oplossingen. Uitkomsten die naar tevredenheid van alle partijen tot stand komen kunnen (bij voorkeur) schriftelijk worden vastgelegd, maar ook op basis een mondelinge afspraken elkaar tegemoetkomen, bijvoorbeeld bij conflictsituaties in de relatiesfeer, vrienden, familie, buurt- of burenruzies.